Zapisy na wizyty odbywają się poprzez kalendarz elektroniczny online -
UL. BOLESŁAWICKA 33, WARSZAWA

Nadżerka !? co to jest?

Jesteś tutaj

Określenie to należałoby nazwać błędem porozumiewania się lekarzy z pacjentkami. Dla wyjaśnienia zjawiska niezbędne jest ustalenie faktów anatomicznych. Szyjka macicy ma kształt walca wydrążonego w środku, to wydrążenie nazywamy kanałem szyjki macicy i jest ono wyścielone nabłonkiem gruczołowym-czerwonym, zupełnie różnym od blado- różowego, pokrywającego szyjkę na zewnątrz, nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Nabłonki te spotykają się czasem w ujściu kanału ale zwykle nabłonek gruczołowy, wewnątrzkanałowy, wysunięty jest na zewnątrz tarczy części pochwowej szyjki macicy i można go porównać do ust, tworzy okrągły, o różnej średnicy obszar zaczerwienienia. I to właśnie ten obszar w sposób całkowicie nieuprawniony nazywany jest nadżerką. W istocie nadżerka to ubytek nabłonka! a tutaj mamy niejako jego naddatek. Zatem widziane gołym okiem na szyjce macicy zaczerwienienie, można nazwać jedynie ERYTROPLAKIĄ, czyli czerwoną plamą. Dopiero zastosowanie kolposkopu pozwala na nazwanie czym jest to zaczerwienienie, jeśli stwierdzamy tam prawidłowy nabłonek gruczołowy- uprawnionym rozpoznaniem jest –ektopia gruczołowa, stan całkowicie fizjologiczny i co więcej bardzo pożądany. Rak szyjki macicy rozwija się na granicy nabłonków i bardzo korzystnie kiedy całą tę granice widzimy. Kolposkopia pozwala wtedy na postawienie definitywnego rozpoznania czy istnieje patologia szyjki macicy. Niekorzystne jest zatem wszelkie „LECZENIE NADŻEREK” w postaci elektrokoagulacji „wypalania”, wymrażania, terapii laserem, ponieważ niszczony jest nabłonek gruczołowy, granica międzynabłonkowa przenosi się w głąb kanału szyjki, kolposkopia zwykle staje się badaniem nieprzydatnym, ponieważ nie sposób uwidocznić owej niezbędniej dla postawienia rozpoznania granicy nabłonków, szczotka cytologiczna może nie sięgnąć wystarczająco głęboko do kanału aby pobrać komórki ze strefy granicznej nabłonków. Zatem przez lata można nie rozpoznać raka szyjki macicy!

Istnieją jedynie dwa powody dla zniszczenia nabłonka gruczołowego na szyjce macicy- uporczywie nawracające infekcje pochwowe, gdy wszystkie inne metody leczenia zawiodły oraz krwawienia po stosunkuj jeśli mamy całkowitą pewność, że przyczyną krwawień nie są zmiany nowotworowe lub przednowotworowe. W istocie są to niezwykle rzadkie sytuacje!